Loading Dogodki
  • Kako prepoznati ADHD?

  • Kako motivirati in vzpodbujati otroke z ADHD?

  • Kako naj poteka učenje pri otrocih z ADHD?

O webinarju

Otroci z ADHD so raznolika in dinamična skupina. Kar 6,5 % šolske populacije izpolnjuje kriterije za opredelitev ADHD.

Zavedati pa se moramo, da nimajo vsi nemirni otroci ADHD. Otroci z opredeljeno in diagnosticirano ADHD potrebujejo razumevanje domačega in šolskega okolja glede posebnosti v funkcioniranju.  Potrebujejo podporo pri usvajanju samoregulacijskega učenja. In predvsem potrebujejo razumevanje ustreznega razmerja med učenjem in sprostitvijo.

Otroci z ADHD tako potrebujejo podporo pri razvoju samoregulacijskega učenja, ki preko usvojenih metakognitivnih spretnosti, vključuje samoregulacijo vedenja, čustvovanja, motivacije in kognicije. Zaradi značilnosti, ki opredelijo ADHD, prinašajo pomembne izzive v starševstvo in poučevanje ter spodbujajo iskanje učinkovitejših metod in oblik domačega in šolskega dela, kar vpliva na dobre izobraževalne dosežke in na ustrezno samopodobo.

O dr. Tanji Černe

Dr. Tanja Černe je profesorica defektologije za osebe z motnjami v duševnem, telesnem in gibalnem razvoju. Zaposlena je na Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, kjer izvaja diagnostično in korektivno ter svetovalno obravnavo z otroki in mladostniki z razvojnimi in učnimi težavami, njihovimi starši in učitelji.

Njeno pedagoško delo obsega izobraževanje študentov, pedagoških delavcev in izobraževanje staršev otrok s specifičnimi učnimi težavami in ADHD. Je avtorica znanstvenih in strokovnih prispevkov in predavateljica na različnih konferencah in strokovnih posvetih. Zaključila je izobraževanja iz pedagoške kineziologije, nevrolingvističnega programiranja, učnega coachinga, logoteorije in logoterapije ter izobraževanje iz spontanega in aktivnega učenja na osnovi montessori pedagogike.

V prostem času v okviru podjetja Lupinica, Tanja Černe, s.p. sodeluje pri razvoju in izdelavi lesenih didaktičnih pripomočkov, ki so v pomoč učencem pri opismenjevanju ter pri korekciji specifičnih kognitivnih primanjkljajev.

PRIJAVA
Go to Top