Loading Dogodki

V predavanju vas bo dr. Tanja Černe seznanila z značilnostmi otrok (učencev) s kognitivnimi primanjkljaji, ki so nevrobiološko in nevrofiziološko pogojeni (disleksija – specifična motnja branja in pisanja, disgrafija – specifična motnja pisanja na ravni vidno-motorični procesov in disortografija – specifična motnja pisanja na področju pravopisa). Tudi ti otroci imajo poleg področij primanjkljajev tudi svoja močna področja/ področja potencialov, ki jih je potrebno prepoznati in jih vzpodbujati.

Seznanila vas bo  s strategijami za socialno vključevanje ter strategijami, ki odgovarjajo njihovim  posebnim vzgojno-izobraževalnim potrebam. Poudarila bo pomen inkluzivno naravnanega okolja, ki spodbuja učinkovito učenje, sledenje pouku ter izkazovanje znanja.

Webinar je primeren za pedagoške delavce, študente pedagoških smeri, kot tud za starše in druge zainteresirane posameznike.

PRIJAVA
Na vrh