Loading Dogodki

Čustveno varno in stabilno okolje vpliva na zgoden razvoj učne motivacije, ki je mišljena kot zunanja in notranja spodbuda posamezniku pri usvajanju novih spretnosti in učenju v najširšem pomenu te besede. Način poučevanja in starševstva, ki krepi otrokovo avtonomijo, vpliva na otrokovo notranje zadovoljstvo in njegovo ustrezno samopodobo. Način poučevanja in starševstva, ki vključuje pretirano kontrolo, pa vpliva na zunanjo motivacijsko naravnost ter oblikuje strah, ki otežuje globinsko učenje ter spodbuja odvisnost od povratnih informacij drugih oseb. Zato je treba v odraslosti refleksirati lastnem vzgojni pristop, krepiti notranje vire, ter omogočiti otrokom in mladostnikom ustrezne motivacijske spodbude, ki spodbujajo avtonomijo, kompetenco in socialno povezanost.

Vsaki dan se srečujemo z izzivom, kako motivirati našega otroka, da se bo šel brez upiranja učiti, opraviti kakšno zadolžitev, nalogo…

Predavateljica, profesorica defektologije dr. Tanja Černe vas bo v tem webinarju popeljala skozi pojem motivacije ter vam predstavila učinkovite načine za spodbujanje motivacijske naravnanosti v domačem in šolskem okolju.

PRIJAVA

 

Na vrh