Loading Dogodki
  • Kako pomagati otrokom z disleksijo, disgrafijo in disortografijo?

  • Kako zanje vzpostaviti inkluzivno naravnano okolje, v katerem se lahko učinkovito učijo, sledijo pouku, izkazujejo znanje ter razvijajo pozitivno samopodobo?

O webinarju

V prvem predavanju Kdo so otroci z disleksijo, disgrafijo in disortografijo in kaj potrebujejo?  vas je dr. Tanja Černe seznanila z značilnostmi otrok (učencev) s kognitivnimi primanjkljaji, ki so nevrobiološko in nevrofiziološko pogojeni (disleksija – specifična motnja branja in pisanja, disgrafija – specifična motnja pisanja na ravni vidno-motorični procesov in disortografija – specifična motnja pisanja na področju pravopisa).

V tem webinarju bomo spoznali značilnosti otrok in učencev z disleksijo, disgrafijo in disortografijo. Seznanili se bomo s korektivnimi – intervencijskimi strategijami za krepitev šibkih funkcij v predšolskem, osnovnošolskem in srednješolskem obdobju, ki so primerne za uporabo v šolskem in domačem okolju ter prispevajo k celostnem razvoju.

Webinar je primeren za pedagoške delavce, študente pedagoških smeri, kot tud za starše in druge zainteresirane posameznike.

O dr. Tanji Černe

Dr. Tanja Černe je profesorica defektologije za osebe z motnjami v duševnem, telesnem in gibalnem razvoju. Zaposlena je na Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, kjer izvaja diagnostično in korektivno ter svetovalno obravnavo z otroki in mladostniki z razvojnimi in učnimi težavami, njihovimi starši in učitelji.

Njeno pedagoško delo obsega izobraževanje študentov, pedagoških delavcev in izobraževanje staršev otrok s specifičnimi učnimi težavami in ADHD. Je avtorica znanstvenih in strokovnih prispevkov in predavateljica na različnih konferencah in strokovnih posvetih. Zaključila je izobraževanja iz pedagoške kineziologije, nevrolingvističnega programiranja, učnega coachinga, logoteorije in logoterapije ter izobraževanje iz spontanega in aktivnega učenja na osnovi montessori pedagogike.

V prostem času v okviru podjetja Lupinica, Tanja Černe, s.p. sodeluje pri razvoju in izdelavi lesenih didaktičnih pripomočkov, ki so v pomoč učencem pri opismenjevanju ter pri korekciji specifičnih kognitivnih primanjkljajev.

PRIJAVA
Go to Top