Loading Dogodki
  • Želite samoiniciativnega in kreativnega otroka?

  • Kako vzgojiti razumne deklice, ki bodo znale razmišljati izven okvirjev in bile kreativne?

  • Kako vzgojiti razumne dečke, ki bodo znali razmišljati izven okvirjev in bili kreativni?

O WEBINARJU

Andrej Pešec je vodja projekta Znanje za življenje, ki pomaga mladim pri tem, da živijo v skladu s svojimi sposobnostmi in zmožnostmi. Staršem, pedagogom in vsem, ki se ukvarjajo z razvojem otrok in mladine, svetuje, kako vzgajati, da bodo otroci zrastli v srečne, kreativne in motivirane odrasle.

Kaj so ključne stvari za treniranje kreativnosti? V tem webinarju bo na praktičnih primerih in realnih življenjskih situacijah podal številne nasvete za starše in pedagoške delavce, s katerimi lahko vzgojimo kreativne, razmišljujoče otroke, ki bodo v življenju uspešni, zadovoljni in motivirani.

V webinarju se bo dotaknil tem, kot so:

  • Kje najti motivacijo za učenje, delo in razvoj?

  • Kako narediti vse, kar lahko, s tem, kar imamo, tu kjer smo?

  • Kako optimalno koristiti internet in druga orodja?

  • Motivacija, kreativnost in proaktivnost.

  • Moč pozitivnega razmišljanja, dobrih odnosov in delovanja.

O ANDREJU PEŠCU

Andrej Pešec je politolog mednarodnih odnosov. Odnose, zdravje, psihologijo in modrost je pričel resneje preučevati, saj je imel že od malega ogromno težav z zdravjem, ki so se v zadnjih letih s celostnim pristopom bistveno umirile. Tako že več let preučuje in poučuje znanost o odnosih, leadership, psihologijo, motivacijsko filozofijo in coaching. Za njim je že preko 2500 predavanj, ki jih krasijo nenavadni praktični primeri, sinteza sodobnih znanj, modrosti in motivacijske filozofije ter zanimive zgodbe iz resničnega življenja.

Je avtor knjig »Znanje za življenje«, »Vzgoja motiviranih, zdravih in odgovornih otrok« ter »Ženske in moški – odnosi, komunikacija in harmonija«.

PRIJAVA
Go to Top